Groeit op een droge, voedselarme tot matig voedselrijke standplaats. Floreert op schraal gazon en tussen stenen.