Komt enkel voor in minder gemaaide graslanden Een uitstekende insectenplant die veel nectar geeft.