De naam verwijst naar het spatelvormige blad dat is bezet met een donsachtige laagje. Een lage, bodembedekkende plant die het best groeit op voedselarme, droge, zonnige en zanderige bodem.