Vliegt in mei-augustus. Nestelt in muurspleten, holle ruimten of oude nesten van andere solitaire bijen.