Vliegt van half maart tot half oktober. Nestelt vooral ondergronds in muizennesten, onder wortels of stenen, kan ook bovengronds in nestkastjes.